Sunday, 1 March 2015

நினைவுகள்

நேற்றைய நினைவுகள் நாளைய நிஜங்களாய் மாறலாம்...!?
ஆனால் நீ இல்லாத நாளை நினைத்துப் பார்க்கவும் இயலாது...
நீ தந்த நினைவுகளை நீட்டிப் படிக்க நிச்சையம் நூறு ஜென்மங்கள் எடுக்க வேண்டும்...
எதைநான் பிடித்து வந்தேன் என்றறிவேயேன்..?
பின் நோக்கிச் சென்றாலும் பிழையும் ஆகாது பிரிக்கவும் முடியாது உன் நினைவுகளை...
உன் உயிர் உள்ளவரை உன் உள் உணர்வாய் நான் உயிரோடே தான் இருப்பேன்...

விஜி

Saturday, 28 February 2015

நிழல்

நிழலில் நிஜத்தைக் கண்டேன்
நீ எதிரில் நின்ற போது எரிமலையும்
எச்சில் துப்புகிறது என்று ஏலனமாய் பேசினேன்...
என்றோ தோன்றும் பூகம்பத்தை
எதிரில் பார்த்தவனைப் போல இடிந்து போனது என் இதயம்
ஏன் என்று தெரியுமா?
இரவில் என் நிழல் என்னைப் பிரிவதைப் போல !!!
நீ என்னை விட்டுச் சென்றதால்...
இதயத்தில் இருந்து நீங்காத என் உயிராய் உன்னை ஏற்ற என் இதயத்துக்கு எதைச் சொல்லி புரியவைப்பேன்?

விஜி

நிம்மதி

நினைத்த வாழ்க்கை கிடைத்துவிட்டால் நிம்மதி பெறுமூச்சி வரும்...
நினைத்து பார்க்கத படி நீ என்னை விட்டுச் சென்றால் நிரந்தரமாகவே நின்ரே போகும் என் மூச்சி...
நிம்மதி நிறைந்த வாழ்க்கையை வாழ வழி தேடி அலைகலாய் அலைந்து கொண்டிருக்கும் என் நெஞ்சை நெருங்கி நீ வரும் நாளுக்காக நிதானமாய் நான் காத்துக் கொண்டு இருக்கிறேன்...

விஜி

Friday, 27 February 2015

அவள்

சட்டென்று சாய்த்தால் மை விழியால்...
மாறிப்போனது மாந்தர் மனம்.,
மஞ்சள் பூசி மாசி மாதம் மாலை சூரியன் போல் ஒளி வீசிய பலிர் முகத்தில் வரும் வியர்வையாய் நான் மாறக்கூடாதா என்று ஏங்கவைத்தாள்...

என்னுயிர் எழுதிய இறைவனிடம் ஏட்டை பிடிங்கி இவளுக்காக ஒரு உலகத்தை உருவாக்க ஆசை கொண்டேன்...

என் வீட்டு ஜன்னல் நிலாவாக நீ நடந்தால் நீண்டு கிடப்பேன் நிலமாக, உன் நிழலாவது என் மேல் படாதா என்று ஏங்கி.!!!

விஜி

Thursday, 26 February 2015

வார்த்தையும் வாழ்க்கையும்

காய்ந்த நிலத்தில் காலம் காலமாய் நான் கானல் நீர் ஊற்றிவருகிறேன் என்பதைப் போல் அல்லவா உள்ளது உன் வார்த்தை...
குறிஞ்சி நிலமாய் செழித்திருந்த என் வாழ்வை பாலை நிலமாய் மாற்றிய பாவியட நீ...
மந்தையில் செல்லும் மாடுகள் அல்ல மனிதர்கள்...
மதிக்க கற்றுக்கொள் மற்றவரின் மனதை...
மண் புழுவாய் மன்றாடினேன் மணவாழ்க்கைக்கு...
மதியற்ற நீ வீசி எறிந்தாய் என் மனதை...
மறந்து போகாது மதியற்ற உன்னோடு மனதாற உண்மையாய் இருந்த நாட்கள்...
மனித வாழ்வின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொண்டேன் பிரிந்த பிறகு...

விஜி

காற்றில் கலையாது காதல் நினைவுகள்

காலங்கள் கடந்தாலும் கண்ணெதிரே தோன்றிய காட்சிகள் கரையாது...
கற்களில் செதிக்கி கண்ணிரால்  வரைந்த நாட்கள் அவை...
கானல் குளமாய் கண்ணில் வைத்தேன் உன் நினைவுகளை காணாமல் போகச்செய்யாதே...
கலைத்துச் செல்ல காற்றில் எழுதிய கதையல்ல அது கல்லான என் நெஞ்சில் வரைந்த ஓவியம் ...
காதலனாகவோ தோழனாகவோ  உன்னை நினைக்கவில்லை அதினும் மேல் சென்று கடவுளாக கற்பனையில் கனவுகளில் வாழ்ந்தேன்.,
அதையும் அழித்துச் செல்ல ஆசை கொண்டால் எடுத்துச் செல் என் உயிரையும் உன்னோடே...
விஜி

Tuesday, 24 February 2015

மன நிலை தடுமாற்றம்

நிலை தடுமாறுகிறது என் நெஞ்சம்...
நிலைப்பட மறுக்கிறது நினைவுகள்...
நேசசிக்க நெஞ்சம் இருந்தும், நெருங்கிய சொந்தம் எனக்கில்லை என்கிறது...
அடிமையா அல்லது அனாதை யயா நான்.?
விழைந்து செய்த வேலையும் வெற்றுத்தாளாய் மாறக் காரணம் நானா.?
நிம்மதி இல்லாமல் நாள்களை கழிப்பதைவிட நின்று போகட்டும் என் மூச்சி...

விஜி